Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia regulaminu:

 1. Sklep internetowy Słodkiedodatki​, dostępny pod adresem internetowym www.slodkiedodatki.pl prowadzony jest przez PPH Apimar Marzanna Marcinkowska z siedzibą w Baranowie, ulica Południowa 21a, zarejestrowana jest w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. NIP: 7160012547, REGON: 430496413.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.
 3. Adres Sprzedawcy: PPH Apimar Marzanna Marcinkowska, Żerdź 120, 24-103 Żyrzyn.
 4. Kontakt za pośrednictwem maila – kontakt@slodkiedodatki.pl.

Formy płatności oraz dostawy:

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu:  przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka kurierska zagraniczna i odbiór osobisty.
 2. Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność za pobraniem, płatności elektroniczne przelewy24, karta płatnicza.
 4. W paczce nie ma paragonu fiskalnego ponieważ firma PPH Apimar korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej. (podst. prawna: Rozp. Min. Finansów z dnia 26.07.2010r. Dz. U. Nr 138, poz. 930 z późn. zm.).

Reklamacja i zwrot produktu:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny bądź dokonać wymiany.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez poinformowanie właściciela telefonicznie bądź mailowo o zwrocie oraz odesłanie danego produkt na swój koszt na adres sklepu.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Wymiana towaru:

 1. Jeżeli chcą państwo wymienić produkt na inny prosimy o wysłanie przesyłki na adres: PPH Apimar Marzanna Marcinkowska, Żerdź 120, 24-103 Żyrzyn wraz z informacja na jaki produkt mamy wymienić, numer zamówienia oraz  adres do wysyłki. Koszty wysyłki oraz ponownego nadania ponosi Konsument.

Postanowienia końcowe:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.